CINEMA ACTUEL
PRIX & RECOMPENSES
Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de Eugènie Nau

Image
1986 Le terroriste (kongbu fenzi / 恐怖份子) de Edward Yang avec Cora Miao, Bao-ming Gu, Ming Liu & Wang An
Image
1991 Une belle journée d’été (guling jie shaonian sha ren shijian / 牯嶺街少年殺人事件) de Edward Yang
Image
1996 Mahjong (má jiàng / 麻將) de Edward Yang avec Chen Chang, Nick Erickson & Virginie Ledoyen
Image
2000 Yi yi (yi yi / 一一) de Edward Yang avec Nien-Jen Wu, Elaine Jin, Issei Ogata, Kelly Lee & Jie Wu